Czy to już koniec lichwiarskich pożyczek?

Udzielanie pożyczek krótkoterminowych na bazie bardzo wysokiego oprocentowania i kosztów dodatkowych, a także wprowadzanie do umowy kredytowej dużych kar nawet za kilka dni opóźnienia w spłacie zobowiązania to krótko mówiąc lichwa. W Polsce problem lichwiarskich pożyczek dotyczy nie tylko szarej strefy, ale również wielu legalnych podmiotów. Artykuł porusza problem lichwiarskich pożyczek, a także przedstawia nowe warunki prawne, w których funkcjonuje kredytobiorca.

Obowiązki informacyjne bardzo ważne dla ograniczenia problemów

W kraju główne instytucje związane z udzielaniem pożyczek krótkoterminowych to banki komercyjne, SKOK – i, firmy pożyczkowe z krajowym i zagranicznym kapitałem, a także klasyczne firmy ratalne. Do tego dochodzi szara strefa. Jeszcze kilka lat temu firma pożyczkowa rejestrowała się jako jednoosobowa działalność gospodarcza, praktycznie bez żadnej odpowiedzialności informacyjnej w przeciwieństwie do banków komercyjnych. Akurat bank detaliczny jest praktycznie transparentny pod względem prawnym i ekonomicznym. Raporty banków przeczytasz bez problemu, ponieważ to spółki akcyjne, najczęściej notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez działanie w mocno neutralnym otoczeniu firmy pożyczkowe zawyżały najczęściej koszty pozaodsetkowe, a także opłaty windykacyjne. Wiele firm pożyczkowych pobierało również opłaty przygotowawcze, jeszcze przed wypłaceniem środków klientowi. Taka sytuacja rujnowała budżety gospodarstw domowych. Problem lichwiarskich pożyczek to na pewno problem polityczny obecnie lepiej zarządzany.

Nowe zmiany w zakresie ochrony kredytobiorcy

W aktualnych normach prawnych pojawiły się zapisy o ograniczeniu kosztów krótkoterminowych zobowiązań w firmach pożyczkowych. Każda firma pożyczkowa charakteryzuje się ograniczeniem w kształtowaniu oprocentowania nominalnego oraz kosztów pozaodsetkowych i opłat windykacyjnych w regulaminach. Poza tym zmiany ustaw doprowadziły do optymalizacji formy prawnej prowadzenia działalności pożyczkowej. To obecnie spółka z konkretnym kapitałem zakładowym, gdzie jest znacznie więcej obowiązków rachunkowych. Regulowanie cen na rynku firm pożyczkowych to niestety duży problem. Nierentowne podmioty nie obsługują klientów w przestrzeni legalnej, ale przenoszą się po prostu do szarej strefy. Walka z lichwiarskimi pożyczkami nie kończy się zatem na zmianach przepisów, ale na edukacji kredytobiorców. Im większa świadomość zagrożeń i im więcej wiedzy prawnej, tym lepiej dla budżetu zadłużonego gospodarstwa domowego. Niestety w Polsce drobny kredyt gotówkowy to często jedyna szansa na domknięcie wydatków gospodarstwa domowego w konkretnym miesiącu. Ograniczenie dostępu do kredytów gotówkowych nie sprawdza się w praktyce. Ludzie potrzebują bowiem dodatkowych pieniędzy, a w desperacji zgłaszają się do podejrzanych firm z szarej strefy.

Zagrożenia nowych zmian i presja na ochronę kredytobiorcy

Kierunek polityczny pokazuje, że ochrona kredytobiorcy jest jednym z najważniejszych punktów. Duże zagrożenia nowych zmian prawnych to rozwój monopolu, ograniczenie dostępu do kapitału dla najbiedniejszych lub mocno ryzykownych klientów, presja na przechodzenie firm pożyczkowych do szarej strefy, a także pewne ograniczenie w kształtowaniu wolności gospodarczej. Warto również monitorować sprawy z lichwiarskimi pożyczkami. W sądach można bowiem rozwiązać bez większego problemu umowy kredytowe z klauzulami niedozwolonymi, nawet po zaciąganiu zobowiązań w szarej strefie. Świadomość praw kredytobiorcy jest bardzo ważna na rynku firm pożyczkowych.

Napisali na ten sam temat

URL dla trackbacków : http://bezpieczna-gotowka.com/index.php?trackback/13

Kanał RSS dla komentarzy do tego wpisu